Dùng RATIO kiểm hai VECTOR CÙNG PHƯƠNG

Dùng RATIO kiểm hai VECTOR CÙNG PHƯƠNG

Trong các kỳ thi học kỳ I lớp 10, học kỳ II lớp 10 hay tới những kỳ thi lớn THPT Quốc Gia, các em hay gặp những dạng tìm điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Trong số các kỹ thuật loại điểm thì bài viết sau đây giới thiệu về việc đưa về hai vector cùng phương (điểm nằm trên đường thẳng, đoạn thẳng). Nếu những điểm này là những số nguyên, số nhỏ mà có thể tính nhẩm được thì thật dễ dàng.
Nhưng nếu là một phân số khi tử và mẫu số là những hệ số lớn, hoặc kết quả là căn bậc hai thì việc tính nhẩm gây khó khăn cho các em hơn.

RATIO của CASIO 570VN PLUS sẽ hỗ trợ cho các em việc tính “nhẩm” này.
Thao tác cực kỳ đơn giản nhưng RATIO ở chế độ MODE + Replay khiến các em khó thấy và vô tình không biết tới sự tồn tại của RATIO hoặc biết tới nhưng không nghĩ tới chức năng này của nó. Vì vậy các em có thể theo dõi một số ví dụ đơn giản sau:

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng cho các điểm [latex]A(-1;\, 2);\,B(1;\,3);\,C(3;\,4)[/latex].
Hai vectơ [latex]\overrightarrow{AB};\,\overrightarrow{AC}[/latex] có cùng phương hay không?

Bài giải

Ta vào chế độ RATIO bằng cách bấm: wR22
Các em chọn 1 cũng được.

Tiếp theo nhập [latex]a=x_B-x_A;\,b=x_C-x_A;\,c=y_B-y_A[/latex].
Bấm bằng “=” ta được [latex]X=2=y_C-y_A[/latex].

attachment attachmentratio1 ratio2
Kết luận, vectơ [latex]\overrightarrow{AB}[/latex] cùng phương với vectơ [latex]\overrightarrow{AC}[/latex].
 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

Tiếp nối các bài viết trong Chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác, bài …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết