Giải Bài 2 Đề thi MTCT môn Lý tỉnh Lạng Sơn năm 2012-2013

Giải Bài 2 Đề thi MTCT môn Lý tỉnh Lạng Sơn năm 2012-2013

Đề bài: Cho mạch điện như hình vẽ gồm 3 điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [latex]u_{AB}=120.\cos{(100\pi t)}V[/latex]. Bỏ qua điện trở của dây nối và của khóa K. Khi đóng khóa K, điện áp hiệu dụng của hai đầu đoạn AM và MB lần lượt là: [latex]U_1=41V;\,U_2=20\sqrt{10}V[/latex].
a. Tính hệ số công suất của đoạn mạch.
b. Viết biểu thức của điện áp tức thời của hai đầu điện trở R.

Hình vẽ:

hinhbai2lylangson12 13

attachmentBài giải:

Khi khóa K đóng, tụ C bị nối tắt.
Giản đồ véc tơ:
giandobai2lylangson12 13

attachmentÁp dụng định lí hàm số cosin: Hệ số công suất của đoạn mạch:

[latex]\cos{\phi}=\dfrac{U_1^2+U_{AB}^2-U_2^2}{2.U_1.U_{AB}}=0,5808[/latex]


Từ giản đồ suy ra [latex]u_{AM}[/latex] trễ pha [latex]\phi[/latex] so với [latex]u_{AB}[/latex] với [latex]\phi=54,4949^o[/latex].

Đổi sang rad: [latex]\phi=0,9511[/latex] rad.

[latex]u_{AM}=41\sqrt{2}\cos{(100\pi t – 0,9511)}(V)[/latex]

 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2010

Đề thi tuyển sinh đại học Khối A năm 2010 – Mã 136 Câu 22: …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết