KIỂM TRA KIẾN THỨC TOÁN 6- TẬP HỢP

Dưới đây là 10 câu hỏi về “TẬP HỢP” để giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức của mình

TOÁN 6 - TẬP HỢP

Dưới đây là 10 câu hỏi để giúp học sinh ôn lại kiến thức về Tổ hợp

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Presentation1

KIỂM TRA PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2- NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết