Luyện thi - THCS

Showing 1–6 of 9 results

6
Colorful Modern Retro General Mathematics Class Orientation Education Presentation

Bài viết

ÔN TẬP TUYỂN SINH 10- PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN SỐ

1.CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng: $a{{x}^{2}}+bx+c=0\left( a\ne 0 \right)$ Xét $\Delta ={{b}^{2}}-4ac$ Nếu $\Delta <0$ thì phương trình vô nghiệm Nếu $\Delta >0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a};{{x}_{2}}=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a}$ Nếu $\Delta =0$ thì phương trình …
Colorful

Luyện thi - THCS

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KẾT HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ- HÓA HỌC

Bài viết tổng hợp một số bài toán thực tế kết hợp kiến thức Vật lý và hóa học
Placeholder

Luyện thi - THCS

KIỂM TRA KIẾN THỨC TOÁN 6- TẬP HỢP

Dưới đây là 10 câu hỏi về “TẬP HỢP” để giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức của mình
unnamed 1

Luyện thi - THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH 10

Nguồn tổng hợp: Sách Chinh phục các dạng toán thực tế THCS với Casio fx-580VNX và 570VN Plus
tải

Luyện thi - THCS

ỨNG DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đã cận kề, các em học sinh hãy kiểm tra lại kiến thức của mình với 5 bài toán sau nhé:
Colorful Modern Retro General Mathematics Class Orientation Education Presentation

Bài viết

ÔN TẬP TUYỂN SINH 10- PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN SỐ

1.CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng: $a{{x}^{2}}+bx+c=0\left( a\ne 0 \right)$ Xét $\Delta ={{b}^{2}}-4ac$ Nếu $\Delta <0$ thì phương trình vô nghiệm Nếu $\Delta >0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a};{{x}_{2}}=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a}$ Nếu $\Delta =0$ thì phương trình …
Colorful

Luyện thi - THCS

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KẾT HỢP KIẾN THỨC VẬT LÝ- HÓA HỌC

Bài viết tổng hợp một số bài toán thực tế kết hợp kiến thức Vật lý và hóa học
Placeholder

Luyện thi - THCS

KIỂM TRA KIẾN THỨC TOÁN 6- TẬP HỢP

Dưới đây là 10 câu hỏi về “TẬP HỢP” để giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức của mình
unnamed 1

Luyện thi - THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH 10

Nguồn tổng hợp: Sách Chinh phục các dạng toán thực tế THCS với Casio fx-580VNX và 570VN Plus
tải

Luyện thi - THCS

ỨNG DỤNG KIẾN THỨC HÌNH HỌC TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đã cận kề, các em học sinh hãy kiểm tra lại kiến thức của mình với 5 bài toán sau nhé:
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết