Lãi suất đề thi thử trường THCS Võ Trường Toản Quận 1 2016

Lãi suất đề thi thử trường THCS Võ Trường Toản Quận 1 2016
 
Một học sinh 16 tuổi được hưởng tài sản thừa kế 200 000 000 VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong một ngân hàng với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh này chỉ nhận được số tiền này khi đã đủ 18 tuổi. Khi đủ 18 tuổi, học sinh này nhận được số tiền là 228 980 000 VNĐ. Hỏi lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng này là bao nhiêu?
Giải
Gọi $X$ là lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng $(X>0)$.
Số tiền mà học sinh nhận được sau 1 năm: $200 000 000 + 200 000 000X = 200 000 000(X+1)$.   
Số tiền mà học sinh nhận được sau 2 năm: $200 000 000(X+1) + 200 000 000(X+1)X = 200 000 000\left(X+1\right)^2$.   
Theo đề bài, số tiền mà học sinh nhận được sau 2 năm là $228 980 000$ VNĐ nên ta có phương trình:
$$\begin{array}{l} {\rm{2}}00{\rm{ }}000{\rm{ }}000{\left( {{\rm{X}} + {\rm{1}}} \right)^{\rm{2}}} = {\rm{228 98}}0{\rm{ }}000\\ \Leftrightarrow {\left( {{\rm{X}} + {\rm{1}}} \right)^{\rm{2}}} = 1,1449\\ \Leftrightarrow {\rm{X}} + {\rm{1}} = 1,07 \Leftrightarrow {\rm{X = 0,07}} \end{array}$$
Vậy lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng là $0,07=7\%$.

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

thmbnail

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THCS

Dưới đây là một số bài toán thực tế THCS chúng tôi đã tham khảo và sưu tầm được từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết