Lãi suất đề thi thử trường THCS Võ Trường Toản Quận 1 2016 lần 2

Lãi suất đề thi thử trường THCS Võ Trường Toản Quận 1 2016 lần 2

Ông Bình muốn mở tài khoản để gởi tiết kiệm tại ngân hàng kì hạn 1 năm. Hiện ông đang có tài khoản tại ngân hàng Viettin Bank nên biết tài khoản gởi tiết kiệm kì hạn 1 năm của ngân hàng này là  [latex]0,07[/latex]. Ông An là bạn của ông Bình đang có tài khoản để gởi tiết kiệm tại một ngân hàng khác và cũng gởi với kì hạn 1 năm. Cách đây 2 năm, ông An có gởi tiết kiệm [latex]200 \,000\, 000[/latex] VNĐ và mới đây khi rút tiền để kinh doanh, ông An nhận được số tiền [latex]233\, 280\, 000[/latex] VNĐ. Ông Bình dự định sẽ chuyển tiền từ ngân hàngViettin Bank sang gởi ngân hàng mà ông An đang gởi nếu lãi suất ở ngân hàng đó cao hơn. Hỏi ông Bình có chuyển tiền sang gởi ở ngân hàng mà ông An đang gởi không?

Giải

Gọi [latex]X[/latex] là lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng mà ông An đang gởi [latex](X>0)[/latex].

Số tiền mà học sinh nhận được sau 1 năm: [latex]200\, 000\, 000 + 200\, 000\, 000X = 200\, 000\, 000(X+1)[/latex].

Số tiền mà học sinh nhận được sau 2 năm: [latex]200\, 000\, 000(X+1) + 200\, 000\, 000(X+1)X = 200\, 000\, 000\left(X+1\right)^2[/latex].

Theo đề bài, số tiền mà học sinh nhận được sau 2 năm là [latex]233\, 280\, 000[/latex] VNĐ nên ta có phương trình:

[latex]\begin{array}{l} {\rm{2}}00{\rm{ }}000{\rm{ }}000{\left( {{\rm{X}} + {\rm{1}}} \right)^{\rm{2}}} = {\rm{233 28}}0{\rm{ }}000\\ \Leftrightarrow {\left( {{\rm{X}} + {\rm{1}}} \right)^{\rm{2}}} = 1,1664\\ \Leftrightarrow {\rm{X}} + {\rm{1}} = 1,08\\ \Leftrightarrow {\rm{X = 0,08}} \end{array}[/latex]

Vậy lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng mà ông An đang gởi cao hơn lãi suất của ngân hàng Viettin Bank nên ông Bình sẽ chuyển tiền qua gởi tiết kiệm ở ngân hàng đó. 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

thmbnail

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THCS

Dưới đây là một số bài toán thực tế THCS chúng tôi đã tham khảo và sưu tầm được từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết