Bài giải bài 20 trang 5 sách bài tập toán lớp 8 tập 1

Bài giải bài 20 trang 5 sách bài tập toán lớp 8 tập 1

Đề bài:
Tìm giá trị lớn nhất của các đa thức:

gif
(Trích sách bài tập toán lớp 8 tập 1)

Bài giải:

Ta kiểm tra lại kết quả bài làm
a) gif
Bấm máy: w53
Nhập hệ số bấm dau tru1dau bang4dau bang3dau bang
Bấm dau bangdau bangdau bang
Được X-Value Maximum = 2
Bấm dau bang
Được Y-Value Maximum = 7
Vậy giá trị lớn nhất của A là 7 với x = 2
b) c) Bấm máy tương tự.
 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Nhìn lại một số dạng toán chuyển động lớp 8

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết