Bài Viết Tương Tự

[Toán thực tế lớp 7] – Giải nhanh bài toán Tỉ Lệ Xích dưới góc nhìn của tỉ lệ thức trên Casio fx 580VNX

Bài toán 6: Khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội là [latex]60km[/latex] …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết