Các tỷ số lập thành tỷ lệ thức

Các tỷ số sau có lập thành tỉ lệ thức không?

Đề bài: Các tỷ số sau có lập thành tỷ lệ thức không?

a) [latex](-0,3) : 2,7[/latex] và [latex](-1,71) : 15,39[/latex].
b) [latex]4,86 : (-11,34)[/latex] và [latex](-9,3):21,6[/latex].

(Trích Sách bài tập Toán 7, bài 62 trang 13)

Bài giải

a) Tính:
+ [latex](-0,3) : 2,7=-\dfrac{1}{9}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{1}{9}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên lập được một tỷ lệ thức.

b) Tính:
+ [latex]4,86 : (-11,34)=-\dfrac{3}{7}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{31}{72}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên không lập được một tỷ lệ thức.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

unnamed

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)

Hiện nay, chương trình Toán THCS đang đẩy mạnh các bài toán thực tế nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Trong bài viết này, Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra một số bài toán thực tế liên quan đến các phép toán phân số dành cho các bạn học sinh lớp 6

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết