Xác định hệ số a,b,c của đa thức

  • 30/10/2017
  • 1,007 lượt xem
  • dinhdu

Xác định hệ số a,b,c của đa thức

Xác định hệ số a,b,c của đa thức gif để sao đa thức P(x) chia hết cho (x-13) có số dư là 1, chia cho (x-3) có số là 2 và chia cho (x-14) có số dư là 3
(Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân )

Bài toán có thể trả lời như sau:
+ Đầu tiên ta sử dụng dữ kiện thứ nhất: Đa thức png chia cho png có số dư là 1, hay ta tính png.
+ Với dữ kiện thứ 2, ta có: png.
+ Với dữ kiện thứ 3: png.
Ta được hệ phương trình 3 ẩn, giải ra tìm được hệ số png.
 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

gtln và gtnn 2019

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

Bài toán xác định GTNN và GTLN của một hàm số là một dạng toán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết