Tổng cấp số nhân trong bài toán lãi suất

ĐỀ BÀI: Một công chức được lĩnh lương khởi điểm là 1.050.000đ/tháng. Cứ ba năm công chức này lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc công chức này được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).
 
Bài giải
+ Từ đầu năm thứ 1 đến hết năm thứ 3, công chức nhận được :
[latex]u_1= 1.050.000\times 36[/latex] đồng.
+ Từ đầu năm thứ 4 đến hết năm thứ 6, công chức nhận được :
[latex]u_2= 1.050.000(1 +7\% )\times 36 [/latex] đồng.
+ Từ đầu năm thứ 7 đến hết năm thứ 9, công chức nhận được :
[latex]u_3= 1.050.000(1 +7\% )^2 \times 36[/latex] đồng.
……
+ Từ đầu năm thứ 34 đến hết năm thứ 36, công chức nhận được :
[latex]u_{12}= 1.050.000(1 +7\% ) \times 36[/latex] đồng.
Vậy sau 36 năm công chức nhận được tổng số tiền là:
[latex]u_1+u_2+u_3+…+u_{12}=1050000\times 36 \times \dfrac{1-\left(1+7\%\right)^{12}}{1-(1+7\%)}[/latex]
 
Thay số vào ta được 36 năm làm việc công chức này được lĩnh tất cả là 676.183.458 đồng.

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10- HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Vẽ đồ thị hàm số là bài toán luôn xuất hiện ở hầu hết các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết