BÀI TOÁN THỰC TIỄN TRONG ĐỀ THI CASIO QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2001-2010​

BÀI TOÁN THỰC TIỄN TRONG ĐỀ THI CASIO QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2001-2010​

Bài 1 (Lớp 6-7 năm 2001): Theo di chúc, bốn người con được hưởng số tiền 9.902.490.255 đ chia theo tỉ lệ giữa người con thứ I và người con thứ II là 2 : 3; tỉ lệ giữa người thứ II và người thứ III là 4:5; tỉ lệ giữa người thứ III và người thứ IV là 6:7. Số tiền mỗi người con nhận được là bao nhiêu?

Bài 2 (Lớp 8 năm 2001): Một người gửi vào ngân hàng một số tiền là a đồng với lãi suất là m% một tháng. Biết rằng ngưòi đó không rút tiền lãi ra.Hỏi sau n tháng người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi.

a) Áp dụng hằng số: a =10.000.000 đ, m=0,8, n=12.
b) Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một số tiền là a đồng với lãi suất là m% /tháng.Biểt rằng người đó không rút tiền ra. Hỏi cuối tháng thứ n người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi.
c) Cho: a=1.000.000, m=0,8, n=12. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 3 (Lớp 8 dự bị năm 2002): Một ôtô có công suất của động cơ [latex]N_1=30[/latex] kW, khi có trọng tải nó chuyển động với vận tốc là [latex]v_1=15[/latex] m/s . Một ôtô khác có công suất [latex]N_2=20[/latex] kW, cùng trọng tải như ôtô trước thì nó chuyển động với vận tốc [latex]v_2=10[/latex] m/s. Nối hai ôtô bằng một sợi dây cáp. Hỏi chúng sẽ chuyển động với vận tốc nào.

Bài 4 (Lớp 9 năm 2002): Tại một thời điểm gốc nào đó, dân số của một quốc gia B là a người, tỉ lệ tăng dân số trung bình mỗi năm của quốc gia đó là m%.

a) Hãy xây dựng công thức tính số dân của quốc gia B đến hết năm thứ n.
b) Dân số nước ta từ năm 2001 là 76,3 triệu người. Hỏi dân số nước ta đến năm 2010 là bao nhiêu?
c) Đến năm 2020, muốn cho dân số nước ta có khoảng 100 triệu người thì tỉ lệ tăng dân số trung bình mỗi năm là bao nhiêu?

Bài 5 (Lớp 9 dự bị năm 2003): Thời gian mà quả đất quay một vòng quanh mặt trời được viết dưới dạng liên phân số là:

[latex]365 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{{7 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{5 + \dfrac{1}{{20 + \dfrac{1}{6}}}}}}}}}}}[/latex]

Dựa vào liên phân số này người ta có thể tìm được số năm nhuận. Thí dụ, dùng phân số [latex]365 +\dfrac{1}{4}[/latex] thì cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận, còn nếu dùng liên phân số [latex]365 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{7}}} = 365\dfrac{7}{{29}}[/latex] thì cứ 29 năm (không phải 28 năm) sẽ có 7 năm nhuận.

Hãy tính giá trị (dưới dạng phân số) của các liên phân số sau:
1) [latex]365 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{{7 + \dfrac{1}{3}}}}}[/latex] ;

2) [latex]365 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{{7 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{5}}}}}}}[/latex] ;

3) [latex]365 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{{7 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{5 + \dfrac{1}{{20}}}}}}}}}}[/latex] .

Bài 6 (Lớp 9 dự bị năm 2007): Một người gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng ( tiền Việt Nam ) vào một ngân hàng theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% một tháng.

a) Hỏi sau 10 năm , người đó nhận được bao nhiêu tièn ( cả vốn và lãi ) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.
b) Nếu với số tiền trên , người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền ( cả vốn và lãi ) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.
(Kết quả lấy theo các chữ số trên máy khi tính toán)

Bài 7 (Lớp 9 2009):

1. Một chiếc thuyền khởi hành từ một bến song A. Sau 5 giờ 10 phút, một chiếc cano chạy từ A đuổi theo và gặp thuyền đó cách bến a 20,5km. Hỏi vận tốc của thuyền, biết rằng canô chạy nhanh hơn thuyền 12,5km/ giờ. (Kết quả lấy chính xác với 2 chữ số thập phân.

2. Lúc 8 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B, đường dài 157km. Đi được 102km thì xe bị hỏng máy phải dừng lại sửa chữa mất 12 phút rồi đi tiếp đến B với vận tốc ít hơn lúc đầu là 10,5km/h. Hỏi ô tô bị hỏng máy lúc mấy giờ, biết rằng ô tô đến B lúc 11 giờ 30 phút. (Kết quả được làm tròn đến phút).

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

87271808 2699654633484688 8662672062181015552 n

Giải bài toán Hình học của Thầy Đang Nguyễn

Nhìn hình vẽ không nghĩ bài toán làm khó nhau đến thế. Chứng minh tứ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết