[Toán thực tế lớp 7] Tỉ lệ thức - Giải nhanh bài toán đặt K trên Casio fx 580VNX

Bài toán 4: Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích là [latex]1000m^{2}[/latex], biết chiều rộng bằng [latex]\frac{2}{5}[/latex] chiều dài. Tính chiều rộng và chiều dài của miếng đất đó.

Giải

Gọi chiều rộng và chiều dài của miếng đất hình chữ nhật đó lần lượt là  [latex]x,y (m)[/latex], [latex](x,y)>0[/latex].

Theo đề bài, ta có: [latex]x.y=1000[/latex] và [latex]x=\frac{2}{5}y[/latex]

Ta biến đổi về dãy tỉ số bằng nhau: [latex]x=\frac{2}{5}y\Rightarrow \frac{x}{2}=\frac{y}{5}[/latex]

Đặt [latex]\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=k,(k>0)[/latex] . Suy ra:  [latex]x=2k, y=5k[/latex]

Vì [latex]x.y=1000[/latex] nên ta được  [latex](2k).(5k)=1000 \Rightarrow 10k^{2}=1000\Rightarrow k^{2}=100 \Rightarrow k=\pm 10[/latex]

Vậy [latex]x=2k=2.10=20(m)[/latex] và [latex]y=5k=5.10=50(m)[/latex]

Kiểm tra kết quả trên bằng máy tính Casio fx 580vnx: Tương tự BÀI TOÁN CÔNG SUẤT MÁY BƠM NƯỚC

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

unnamed

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 1)

Hiện nay, chương trình Toán THCS đang đẩy mạnh các bài toán thực tế nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Trong bài viết này, Diễn đàn Toán Casio sẽ đưa ra một số bài toán thực tế liên quan đến các phép toán phân số dành cho các bạn học sinh lớp 6

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết