Hoocner và CALC 100 phân tích nhân tử hai biến

Phân tích biểu thức sau thành nhân tử:
 
$${x^3} – 2{x^2}y + x{y^2} – xy – x + {y^2} + y$$
 
+ Bước 1: Nhập biểu thức lên màn hình và SHIFT SOLVE với $Y=100$.
+ Bước 2: Tìm được $X=100$ nên dự đoán một nhân tử $X=Y \Leftrightarrow X-Y=0$.
+ Bước 3: Vẫn cho $Y=100$ và thực hiện phép chia sau:
$$\begin{array}{l} \dfrac{{{x^3} – 2{x^2}y + x{y^2} – xy – x + {y^2} + y}}{{x – y}}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{{x^3} – 200{x^2} + 9899x + 10100}}{{x – 100}} \end{array}$$
 
$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline {}&1&{ – 200}&{9899}&{10100}\\ \hline {X = 100}&{}&{100}&{ – 10000}&{ – 10100}\\ \hline &1&{ – 100}&{ – 101}&0\\ \hline \end{array}$$
 
Vậy ta được nhân tử còn lại là $x^2-xy-y-1$.

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết