Số dư của phép chia đa thức

Số dư của phép chia đa thức

Ta đã biết cách tìm số dư khi chia một số cho một số bằng cách bấm /.
Vậy khi chia một đa thức cho một đa thức thì cách bấm máy tính như thế nào?
Nhắc lại một định lý sau:

 

Định lý Bézout
Số dư trong phép chia đa thức png cho png là png

 Bài toán: Tìm số dư trong phép chia đa thức png cho png.
Giải:
Ta đi tính png bằng máy tính như sau:
5=3M^4$+5M^3$
p4Md+2Mp7=
hoặc
3Q[^4+5Q[qdp
4Q[d+2Q[p7r5=

Kết quả là png. 

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết