Bài giải bài 150 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Đề bài: Tìm BCNN của :a) 10, 12, 15
b) 8, 9, 11
c) 24, 40, 168
Trích SGK Toán lớp 6 tập 1

Bài giải

a) Ghi vào màn hình LCM(LCM(10, 12), 15)
Bấm máy: QPQP10q)12)

q)15)=
Bấm = được kết quả 60
Vậy BCNN(10, 12, 15) = 60

b) 
Ghi vào màn hình LCM(LCM(8, 9), 11)
Bấm máy: QPQP8q)9)q)11)=
Bấm = được kết quả 792
Vậy BCNN(8, 9, 11) = 792

c) Ghi vào màn hình LCM(LCM(24, 40), 168)
Bấm máy: QPQP24q)40)q)168)=
Bấm = được kết quả 840
Vậy BCNN(24,40,168)=840 

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết