Khai triển nhị thức Newton hay

Đề bài: Khai triển $\left( 1+x+x^2+…+x^{2015}\right)^3$ thành $A_0+A_1x+…+A_{2015}x^{2015}+…+A_{6045}x^{6045}$.
 
Tính hệ số $A_{2015}$ của $x^{2015}$.
(Trích đề thi HSG MTCT Tỉnh Tây Ninh năm học 2014-2015)
Bài giải

2016-10-05_133948.png

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết