VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH 10 TPHCM NĂM 2020

Bài Viết Tương Tự

sgdhn

Giải đề thi môn Toán tuyển sinh 10 (Hà Nội)

Bài I: Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ và $B=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}$  với $x \geqslant 0, x \ne …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết